Kwestie merytoryczne i organizacyjne: sekretarz naukowy konferencji, dr hab. Arkadiusz Wagner; tegumentologia@umk.pl; tel. kom. 606-11-55-61

 

Serwis WWW konferencji: mgr Przemysław Krysiński; krys@umk.pl