Przewodnicząca:

  • prof. dr hab. Iwona Imańska – Kierownik Zakładu Książki Dawnej i Współczesnej Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

Sekretarz naukowy:
  • dr hab. Arkadiusz Wagner – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK


Członkowie:

  • prof. dr hab. Ewa Głowacka – Dyrektor Instytutu Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  • Danetta Mirowska-Ryszkowska – Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu

  • prof. dr hab. Jacek Gzella – Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK

  • dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK – Kierownik Katedry Historii Sztuki i Kultury UMK

  • dr hab. Piotr Pokora – Instytut Historii UAM

  • Anna Mazerska – Kierownik Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu