Zarówno w przypadku osób planujących wygłosić referat/komunikat, jak i nie planujących wystąpienia, warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest przesłanie drogą elektroniczną, lub tradycyjną pocztą, formularza zgłoszeniowego oraz wpłacenie na wskazane konto opłaty konferencyjnej w wysokości 290,00 zł. do dnia 15 października 2018 r. (uczestnicy planujący wygłosić referat/komunikat) i 15 listopada 2018 r. (uczestnicy nie planujący wygłoszenia referatu/komunikatu). W ramach opłaty uczestnicy Konferencji mają zapewnioną całodzienną obsługę cateringową, w tym obiad w pierwszym i drugim dniu trwania imprezy oraz uroczystą kolację po pierwszym dniu jej trwania, a także pakiet materiałów konferencyjnych (podobnie jak w przypadku I-szej i II-giej Konferencji przewidziana jest niespodzianka książkowa).


Pragniemy podkreślić, że obowiązek pobierania opłaty nakładają na organizatorów Konferencji procedury obowiązujące w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Opłata nie dotyczy noclegów, których wybór organizatorzy imprezy pozostawiają jej uczestnikom (zob. zakładka „Noclegi”).


Zgłoszenia prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres:
tegumentologia@umk.pl, bądź tradycyjną pocztą na adres: Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK, ul. Władysława Bojarskiego 1, 87-100 Toruń, z dopiskiem na kopercie „Zbiory polskie”.


W trosce o jak najwyższy poziom merytoryczny Konferencji jej organizatorzy zastrzegają sobie możliwość wyboru nadesłanych zgłoszeń referatów/komunikatów. Potwierdzenie przyjęcia do programu Konferencji zgłoszeń referatów/komunikatów wraz ze wskazówkami dla autorów zostanie wysłane mailem do 15 października 2018 r. (autorzy referatów/komunikatów). Z kolei potwierdzenie zgłoszeń udziału w Konferencji bez referatu/komunikatu nastąpi w ciągu 1 miesiąca od daty przyjęcia opłaty konferencyjnej. 


Wszelkie przydatne informacje o Konferencji znajdziecie Państwo na specjalnej stronie internetowej
www.zbiorypolskie.umk.pl. W razie jakichkolwiek dodatkowych kwestii prosimy je kierować na adres mailowy tegumentologia@umk.pl
, ewentualnie pod nr telefonu 606-11-55-61.Uwaga! W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”, konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedni formularz znajdą Państwo poniżej. Należy go wydrukować i przesłać wraz z formularzem zgłoszeniowym do sekretarza konferencji.