• do 30 września 2018: przyjmowanie zgłoszeń referatów/komunikatów
  • do 15 października 2016: informacja o przyjęciu referatów i komunikatów do programu Konferencji (wysyłana pocztą mailową)
  • do 30 października 2018: przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa osób nie wygłaszających referatów i komunikatów
  • w ciągu miesiąca od daty wniesienia opłaty konferencyjnej przez osoby nie wygłaszające referatów i komunikatów: potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa (wysyłane pocztą mailową) 
  • 15 października 2018: ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przez prelegentów
  • 15 listopada 2018: ostateczny termin uiszczenia opłaty konferencyjnej przez osoby nie wygłaszające referatów i komunikatów
  • do 20 listopada 2018: wysyłka pocztą tradycyjną i mailową oficjalnych zaproszeń do uczestników Konferencji
  • 13-14 grudnia 2018: Konferencja
  • 15 marca 2019: ostateczny termin nadsyłania tekstów referatów i komunikatów do tomu studiów pokonferencyjnych
  • grudzień 2019: planowany termin publikacji tomu studiów pokonferencyjnych